ویژگی های این کلاس:

1- دارا بودن جزوات کنکوری خلاصه و مفید و پر محتوا

2 - پوشش دادن کلیه نکات مهم درسی و کنکوری

3 - مطابق با استاندارد آزمون های سراسری سال های اخیر

4 - مطالب ارائه شده در جزوات ، مطالبی می باشند که از دید طراحان کنکور،مطالبی بسیار مهم و  حائز اهمیت می باشند و اکثرا هر ساله مورد سوال از دید طراحان کنکور بوده است.

5 - داوطلب ، در پایان کلاس ، با انبوهی از جزاوات حجیم مواجه نشده، بلکه جزواتی را در دست دارد که تمامی مطالب را بدون حذف ، خلاصه و مفید در بر دارد.

6 - در پایان ، خلاصه ریاضیا ت جامع و فیزیک جامع  کنکور فقط در چند برگ به داوطلب ارائه می شود ، تا داوطلب نگران خلاصه نویسی نبوده و به راحتی بتواند مطالب را مرور و جمع بندی کند.

با آرزوی سربلندی شما در آزمون سراسری سال 95

آدرس: مازندران - شهر ساری

16 / 05 / 1394
  • نظرات