فهرست مطالب:
مقدمه
خصوصيات روغن موتور كاركرده
مواد آلوده كننده در روغن كار كرده
1- محصولات فرار
2- تركيبات محلول در روغن
3- تركيبات نامحلول در روغن
بررسي جايگاه صنعتي
بررسي روشهايي كه عموماً بكار مي¬روند
1- جداسازي مواد جامد از مايعات بوسيله عمليات ته نشيني
2- جداسازي ناخالصيهاي معلق
3- برداشت و جداسازي مواد سوخت (برداشت سوخت توسط بخار گرم)
4- اصلاح سازي توسط اسيد
5- خنثي سازي، تركيب با خاك رس و فيلتر كردن
شرح مختصري درباره دو روش احيا مجدد روغن كاركرده
روش مرحله به مرحله (Bach Process)
روش پيوسته (Continuous Operation)
مشخصات و ضروریات روغن
سایر مشخصات و ضروریات روغن
پایداری و سازگاری روغن موتور کامل
مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن بازیافت شده و آماده فروش
ليست تجهيزات و ماشين آلات
تجزيه و تحليل هزينه ها جهت توليد 1000 كيلو روغن موتور مجدداً تصفیه شده در روز:
- سوله
- تعداد كاركنان
- زمين و ساختمان
- ماشين آلات
- سرمايه ثابت
- سرمايه لازم براي يك ماه كار
- سرمايه لازم براي سه ماه كار
- جمع كل سرمايه
- هزينه توليد ساليانه
- دريافت ساليانه
- سود ساليانه
- میزان برگشت سرمايه (بازدهي)
- نقطه سر به سر

28 / 04 / 1393
  • نظرات