......
خلاصه طرح
موضوع طرح
ظرفيت
محل اجراي طرح
سرمايه گذاري كـل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهيلات
دوره بازگشـت سرمايه
اشتغالزايی
توجيه اقتصادي
سرمايه گذاري ثابت
الف – 1 ) زميـن
الف – 2 ) محوطه سازي
الف – 3 ) ساختمانها
الف – 4 ) ماشين‌آلات
الف – 5 ) تاسيسات
الف – 6 ) وسايل نقليه
الف – 7 ) تاسيسات اداري
الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري
هزينه هاي جاري
ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد
ب – 2 ) حقوق و دستمزد
ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات
ب- 4 ) هزينه استهلاك
ب- 5 ) سوخت و انرژي
ج – فروش
برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي
استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري
هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)
سود ويژه قبل از كسر ماليات
محاسبه دوره برگشت سرمايه
محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )
حقوق و دستمزد
سوخت و انرژي
تعمير و نگهداري
توزيع و فروشاستهلاك قبل ازبهره برداري
پيش بيني نشده
محاسبة كارمزد وام
عقد مشاركت مدني
كارمزد عقد مشاركت مدني
عقد فروش اقساطي
كارمزد عقد فروش اقساطي
كارمزد سالانه
اصل تسهيلات
جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات
اصل بازپرداخت تسهيلات

قیمت: 3000 تومان

خرید        سوال از فروشنده

02 / 03 / 1393
  • نظرات