پروژه برنامه نویسی رشته مهندسی کامپیوتر

 

برنامه ماشین حساب مهندسی پیشرفته:
چکیده:
برنامه ماشین حساب مهندسی پیشرفته ، یک پروژه عالی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر می باشد.این برنامه به زبان ++c نوشته شده و در آن از اکثر عملگرهای ریاضی از قبیل روابط مثلثاتی (sin,cos,tan,cot) ، لگاریتم و ... استفاده شده است.یک فایل راهنما هم به منظور استفاده بهینه از برنامه در صفحه اول برنامه تعبیه شده است.در این فایل ، نحوه استفاده از عملگرها و اپراتور ها بیان شده است.این برنامه قابل اجرا در نرم افزار ویژوال و همچنین قابل اجرا در سایر نرم افزار های برنامه نویسی تحت ویندوز می باشد ، با این تفاوت که باید یک سری از کدهایی که برای سایر نرم افزارها و کامپایلرها تعریف نشده است،را تغییر داد.البته  دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوت،متخصص ای کارند.بنابراین مشکلی نیست.

نویسنده برنامه: میلاد بخشی - دانشجوی مهندسی برق قدرت

06 / 03 / 1393
  • نظرات