چکیده فایل راهنما :
اطلاعات عمومي درباره شترمرغ
کلاس و طبقه : طيور وماکيان
خانواده : استروتيوني ها يا رتايت.
گروه : استروتيوني فرم ها گونه : استروتيو کاملوس ( استروتيهاي شترمانند ) قد : تا ٢٫٧٥ متر وزن : تا١٥٦٫٥ کيلوگرم بزرگترين پرنده طبيعت وبدون قابليت پرواز نرها : باپرهاي مشکي وشاهپر سفيد خالص وپوست قرمز روشن يا آبي خاکستري.
ماده : پرهاي خاکستري تاقهوه اي روشن باشاهپرهاي سفيد بارگه خاکستري.
عمر طبيعي :تا ٧٠ سال درشرايط تسخير وپرورش وحدودا ٢٠ سال مفيد توليدي.
بلوغ جسمي : ٩تا ١٤ ماهگي.
بلوغ جنسي : درسیستم های پرورش ١٨ تا ٢٠ ماه براي ماده وحدود ٢٠ تا ٢٤ براي نر ولي درطبيعت ٣ تا ٥ سال .
زمان تفريق تخم (جوجه کشي ) : ٣٨ تا ٤٥ روز.
جايگاه و پناهگاه شترمرغ
جوجه ها:
نوع ساخت پناهگاه شترمرغ نسبت به سن متفاوت بوده و همچنين بر اساس شرايط آب و هوايي
محيط تغيير مي کند.
براي جوجه هاي تازه هچ شده تا يک و دو ماهه که حساسيت بسيار زيادي نسبت دماي محيط دارند وقادر به تنظيم درجه حرارت خود نبوده و بلد نيستند که بايد چکار کنند بايد تجهيزات بيشتري
درنظرگرفت ولي دقت کنيد که هواي تازه و طبيعي و نورخورشيد بسيارحياتي مي باشند.درمناطق
گرمسير خصوصا دماي بالاي ٤٢ درجه جوجه ها نيازبه سايه بان بيشتري دارند و همچنين در مناطق
سردسير نياز به گرما وفضاي مسقف باسقف نورگيرمي باشد.مصالح استفاده شده براي جايگاه جوجه
بايد بصورتي باشد که که براحتي ضدعفوني وتميزشوند لذاحتي الامکان ازمصالح چوبي استفاده
نشود.برخي براي بسترجوجه ازپوشال وکاه يا از اين قبيل استفاده مي کنند که پيشنهاد نمي شود و
مي توان ازکف بتني زبراستفاده نمود که کاملا قابل شستشو باشند وروي آن ازروکش هاي لاستيکي
استفاده نمود که قابل تعويض باشند. ودرمناطق سردتر حتي مي توان از گرمايش کف بصورت لوله
کشي بکاربرد که بسيارمناسب است و درتمامي موارد تهويه و هواي تازه و نورطبيعي خورشيد لازم
مي باشند.
و...
چکیده طرح امکان سنجی:
فهرست طرح توجیهی
بخش معرفی
مشخصات محل اجرای طرح
عنوان محصول یا محصولات
میزان سرمایه گذاری
میزان اشتغال زایی طرح
خلاصه مدیریتی/ اجرایی
تجزیه و تحلیل صنعت
تجزیه و تحلیل محیطی
تجزیه و تحلیل بازار
تجزیه و تحلیل فنی
دورنمای شرکت
شرح کسب وکار
معرفی شرکت
سرمایه گذاران
دیدگاه / چشم انداز
ماموریت
اهداف اصلی
معرفی محصول
خدمات
تبلیغات
برنامه عملیاتی و تولید
مراحل و فرآیند تولید
برنامه کنترل کیفیت
مواد اولیه و بسته بندی
برآورد فضای مورد نیاز طرح
قیمت فروش محصول
منابع و مأخذ

قیمت: 4000 تومان

خرید        سوال از فروشنده

02 / 03 / 1393
  • نظرات